หน้าแรก สเปควัสดุ

Material Spec.

งานโครงสร้าง

 • โครงสร้าง: คอนกรีตเสริมเหล็ก ( ระบบหล่อในที่ )
 • เสาเข็ม: เสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ(0.22x0.22 ม.) ความยาวไม่เกิน 21 m.( ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เข็มตอกได้ อันเนื่องมาจากสภาพของชั้นดินในแต่ละพื้นที่ หรือเนื่องด้วยเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถตอกเข็มตามที่กำหนดได้ จะต้องเปลี่ยนใช้เป็นเข็มเจาะ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบ   โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือลดตามรายการที่ได้คำนวณ )
 • ฐานราก,เสา,คาน: คอนกรีตเสริมเหล็ก ( ระบบหล่อในที่ ) หรือคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • พื้นชั้นล่าง,ชั้นบน: คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป หรือคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ( ทั้งนี้แล้วแต่ตามความเหมาะสม )
 • พื้นที่จอดรถ,ลานซักล้าง,ทางเดินรอบอาคาร: คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ( Wire Mesh ขนาด 4 mm.) หน้าผิวปาดเรียบ เว้นร่องระหว่างพื้นกับตัวอาคาร 10 cm.

งานผนัง

 • ผนังภายใน: ก่อด้วยอิฐมวลเบากันความร้อนหนา 7.5 cm. ฉาบปูนเรียบ และทาสี
 • ผนังภายนอก: ก่อด้วยอิฐมวลเบากันความร้อนหนา 7.5 cm. ฉาบปูนเรียบ และทาสี
 • ผนังห้องน้ำ: กรุผนังด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ราคา 300 / ตร.ม.( ปูตั้งแต่ระดับพื้นถึงระดับฝ้า )
 • ผนังภายใน: ก่อด้วยอิฐมวลเบากันความร้อนหนา 7.5 cm. ฉาบปูนเรียบ และทาสี

งานหลังคา

 • โครงหลังคา: โครงเหล็กทาสีกันสนิม 2 ชั้น ของ ICI
 • กระเบื้องหลังคา: กระเบื้อง  CPAC MONIER สีเทานกพิราบ,น้ำตาลโกเมน,แดงกุหลาบ, อิฐอำไพ,ประกายสัมฤทธิ์,ประกายตะวัน,ประกายทอง,ประกายกาญจน์,ประกายโกเมนและประกายอำพัน
 • ไม้เชิงชาย: ไม้ CONWOOD สีธรรมชาติ ขนาด 1" x 8" พร้อมทาสีน้ำอะครีลิคของ ICI
 • ไม้ปิดเชิงชาย: ไม้ CONWOOD สีธรรมชาติ ขนาด 1" x 6" พร้อมทาสีน้ำอะครีลิคของ ICI

ฝ้าเพดาน

 • ฝ้าภายนอก (โรงรถ,เฉลียง): ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น ทาสีน้ำอะครีลิคของICI  (สีขาว)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 • ฝ้าภายนอก (ชายคา,กันสาด,ระเบียง): ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น ทาสีน้ำอะครีลิคของICI(สีขาว) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
 • ฝ้าภายใน: ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 mm. ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิคของ ICI (สีขาว) โครงเคร่าชุบสังกะสี

วงกบประตู-หน้าต่าง

 • วงกบประตูหน้าต่างส่วนที่เป็นไม้: ไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมันของ ICI
 • วงกบประตูหน้าต่างส่วนที่เป็นอลูมิเนียม(ถ้ามี): อลูมิเนียมอบขาว-ดำ,กระจกเขียวใส,ตัดแสง,หนา 6 มม.

บานประตู-หน้าต่าง

 • ประตูเฉลียง,ระเบียงเข้าบ้าน: บานไม้เนื้อแข็ง(ลายตามบริษัทกำหนด)
 • บานประตู–หน้าต่างส่วนที่เป็นอลูมิเนียม(ถ้ามี): อลูมิเนียมสีขาว-ดำ พร้อมกระจกเขียวใส,ตัดแสง,หนา 6 มม.
 • ประตูภายนอก(จอดรถ, ครัว): บานไม้เนื้อแข็ง พร้อมกันชนประตู(ลายตามบริษัทกำหนด)
 • ประตูห้องเก็บของ: บานไม้ HDF(ลายตามบริษัทกำหนด)
 • ประตูห้องนอน,ห้องทำงาน: บานสำเร็จรูป HDF ทาสีน้ำมันของ ICI (ลายตามบริษัทกำหนด)
 • ประตูห้องแม่บ้าน: บานสำเร็จรูป HDF ทาสีน้ำมันของ ICI
 • ประตูห้องน้ำแม่บ้าน: บาน PVC (ลายตามบริษัทกำหนด)
 • หน้าต่างส่วนที่เป็นไม้: กรอบบานไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมันของ ICI กระจกหนา 6 mm.

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

 • มือจับใหญ่(ประตูบานเปิด-ปิดคู่ชั้นล่าง): ผิวสีเงินของ NAGOYA
 • บานพับประตู-หน้าต่าง: บานพับชนิดลูกปืน ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO
 • กลอนประตู-หน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • มือจับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • มือจับฝังประตู-หน้าต่างบานเลื่อน: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • ลูกบิดประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO ชนิดกลม (ตามบริษัทกำหนด)
 • ขอรับสับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • กันชนประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)

วัสดุผิวพื้น-ผนัง

 • มือจับใหญ่(ประตูบานเปิด-ปิดคู่ชั้นล่าง): ผิวสีเงินของ NAGOYA
 • บานพับประตู-หน้าต่าง: บานพับชนิดลูกปืน ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO
 • กลอนประตู-หน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • มือจับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • มือจับฝังประตู-หน้าต่างบานเลื่อน: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • ลูกบิดประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO ชนิดกลม (ตามบริษัทกำหนด)
 • ขอรับสับหน้าต่าง: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)
 • กันชนประตู: ชนิดด้านผิวสีเงินของ ISEO (ตามบริษัทกำหนด)

งานบันได

 • คอนกรีตเสริเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศกรรมโครงสร้างบันได  
 • ลูกนอน: ม้ปิดผิวด้วยไม้ลามิเนท
 • ลูกตั้ง: ฉาบปูนเรียบ ทาสี
 • เสาบันได: เหล็กกล่อง ทาด้วยสีน้ำมัน ( ขนาดและลายตามที่บริษัทกำหนด )
 • ลูกกรงบันได: เหล็กกล่อง ทาด้วยสีน้ำมัน ( ขนาดและลายตามที่บริษัทกำหนด )
 • ราวบันได: ไม้ลามิเนท หรือวัสดุอื่นเทียบเท่า
 • ลูกกรงระเบียง: เหล็กกล่อง ทาด้วยสีน้ำมัน (ขนาดและลายตามแบบที่บริษัทกำหนด )

งานสุขภัณฑ์

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์: COTTO  C-05847(หรือเทียบเท่า)
 • โถชักโครก: COTTO  C1391 ( หรือเทียบเท่า )
 • ที่ใส่สบู่: COTTO  CT0122 ( หรือเทียบเท่า )
 • ที่ใส่กระดาษชำระ: COTTO  CT0124( หรือเทียบเท่า )
 • ฝักบัวสายอ่อน: COTTO  Z21 ( หรือเทียบเท่า )
 • สายฉีดชำระ: COTTO  CT999 ( หรือเทียบเท่า )
 • กระจกเงา  สั่งตัดขนาด: 60 x 80 ซม. หนา 4 มม. ( หรือเทียบเท่า )
 • สายน้ำดีถัก: Z-403CR ( หรือเทียบเท่า )
 • ก็อกอ่างล้างหน้า: COTTO  CT137DA ( หรือเทียบเท่า )
 • ก็อกฝักบัว: COTTO  CT-190C8N ( หรือเทียบเท่า )
 • ราวแขวนฝ้า: COTTO  CT0121 ( หรือเทียบเท่า )
 • ชุดท่อน้ำทิ้ง: COTTO  CT-680 ( หรือเทียบเท่า )
 • ก็อกภายนอกและซักล้าง: COTTO  CT-175C11 ( หรือเทียบเท่า )
 • วาล์วเปิด-ปิด: COTTO  CT179PART ( หรือเทียบเท่า )
 • สะดืออ่างล้างหน้า: COTTO  CT-665N ( หรือเทียบเท่า )
 • ตะแกรงดักกลิ่น: สแตนเลส 2"  COTTO  CT-647Z1 ( หรือเทียบเท่า )

งานระบบไฟฟ้า

 • ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน: ขนาด 30/100 AMP (1เฟส2สายตามแบบ )
 • สายไฟร้อยท่อพีวีซี สีเหลืองระบบฝังผนัง: BANGKOK CABLE หรือยี่ห้ออื่น มาตรฐาน  มอก.
 • สวิทซ์ เปิด/ปิด ชนิดฝัง: PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIE
 • เต้ารับไฟฟ้า (ปลั๊ก) ชนิดฝัง: PANASONIC สีขาว รุ่น WIDE SERIE
 • ดวงโคม: ดาวไลท์ ขอบขาวขนาด 4 " ไม่รวมหลอดไฟ (จำนวนตามแบบบริษัทกำหนด)
 • แผงควบคุมไฟฟ้า: SQUARE D ขนาดและจำนวนตามแบบ ( 14 ช่อง )
 • สายเมนไฟฟ้านอกอาคาร: เดินลอยความยาวตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร ไม่รวมค่าติดตั้งเสาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

งานระบบสุขาภิบาล

 • ท่อเมนภายใน: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด1/2" CLASS 13.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย
 • ท่อเมนประปา: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด3/4" CLASS 13.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร
 • ท่อแยกภายใน: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด1/2" CLASS 13.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย
 • ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ: ตามแบบที่วิศวกรกำหนด
 • ท่อโสโครก: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด4" CLASS 8.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย
 • ท่อระบายอากาศ: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด1" CLASS 8.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย
 • ท่อน้ำทิ้ง: ท่อ pvc สีฟ้า ขนาด1" CLASS 8.5 ของเครื่อซีเมนต์ไทย
 • FOOR DRIAN: ขนาด 3"
 • ROOF DRIAN: ขนาด 4"
 • ท่อระบายน้ำนอกอาคาร: ท่อใบหินขนาด 6" พร้อมบ่อพักทุกระยะ 6 m. ความยาวไม่เกิน 15 m.จากตัวอาคารถึงบ่อพักสาธารณะ
 • ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล: ถังชีวอนามัยสำเร็จรูป ขนาดและจำนวนจุดตามระบุในแบบก่อสร้าง
 • ถังดักไขมันสำเร็จรูป: ถังดักไขมัน  ตามสเปคที่กำหนด

งานสี

 • สีภายใน: ICI ทารองพื้น 1 เที่ยว ,ทาสีจริงทับหน้า 2 เที่ยว
 • สีภายนอก: ICI ทารองพื้น 1 เที่ยว ,ทาสีจริงทับหน้า 2 เที่ยว
 • ทาสีน้ำมัน: ICI 2 ครั้ง

งานกำจัดปลวก

 • ระบบกำจัดปลวก: ระบบเดินท่อภายใต้อาคาร

Copyright @2020 Brickwhale Construction Co.,Ltd.All Right Reserved.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW