หน้าแรก

ไม่เกิน 4 ล้านบาท

Arawana 186

ราคาเริ่มต้น 4.27 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  186 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 6.60 m. x 20 m.
 • ขนาดที่ดิน : 11.00 m. x 23.00 m. ( 61 ตร.ว. )
hotel
2 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 149

ราคาเริ่มต้น 3.42 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 1 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  149 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.00 m. x 15.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.00 m. x 19.00 m. ( 71 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Nemo's 150

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  150 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 10.00 m. x 10.70 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.00 m. x 12.00 m. ( 42 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 189

ราคาเริ่มต้น 4.34 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  189 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 13.60 m. x 13.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.70 m. x 15.60 m. ( 61 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 200

ราคาเริ่มต้น 4.60 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  200 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 12.95 m. x 9.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 16.95 m. x 13.50 m. ( 58 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

GLORY 152

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  152 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.20 m. x 7.30 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.20 m. x 11.30 m. ( 43 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Copyright @2020 Brickwhale Construction Co.,Ltd.All Right Reserved.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW