หน้าแรก

10 ล้านบาทขึ้นไป

Arawana 455

ราคาเริ่มต้น 10.46 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  455 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 16.50 m. x 18.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 19.00 m. x 23.00 m. ( 109.25 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
5 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 578

ราคาเริ่มต้น 13.29 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  578 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 21.50 m. x 13.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 25.50 m. x 17.00 m. ( 101 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
6 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 1015

ราคาเริ่มต้น 23.34 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1015 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 25.00 m. x 16.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 29.00 m. x 23.00 m. ( 166 ตร.ว. )
hotel
6 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Nemo's 525

ราคาเริ่มต้น 12.07 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  525 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 16.20 m. x 18.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 24.50 m. x 21.00 m. ( 128 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE CALM

ราคาเริ่มต้น 28.65 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1320 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 33.00 m. x 40.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 39.00 m. x 44.00 m. ( 429 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
4 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE EDGE

ราคาเริ่มต้น 46.48 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1677 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 39.00 m. x 43.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 56.00 m. ( 630 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
6 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE HARMONY

ราคาเริ่มต้น 26.82 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  920 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 40.00 m. x 23.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 28.00 m. ( 315 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
5 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE HORIZON

ราคาเริ่มต้น 26.82 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  920 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 40.00 m. x 23.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 28.00 m. ( 315 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
5 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 612

ราคาเริ่มต้น 14.07 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  612 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 22.50 m. x 17.70 m.
 • ขนาดที่ดิน : 26.50 m. x 21.70 m. ( 143 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
6 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 855

ราคาเริ่มต้น 19.66 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  853 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 20.40 m. x 19.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 26.40 m. x 22.70 m. ( 150 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Celebrity Of Merry Grey

ราคาเริ่มต้น 64.05 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  2,135 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 36.25 m. x 25.75 m.
 • ขนาดที่ดิน : 39.60 m. x 30.05 m. ( 298 ตร.ว. )
hotel
6 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
4 ที่จอดรถ

รายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 606

ราคาเริ่มต้น 12.12 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  606 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 20.60 m. x 17.90 m.
 • ขนาดที่ดิน : 22.30 m. x 21.90 m. ( 125 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Copyright @2020 Brickwhale Construction Co.,Ltd.All Right Reserved.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW