หน้าแรก

Home Serie’s

Arawana 479

ราคาเริ่มต้น 11.01 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  479 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 8.70 m. x 22.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.70 m. x 27.30 m. ( 100 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
5 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 455

ราคาเริ่มต้น 10.46 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  455 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 16.50 m. x 18.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 19.00 m. x 23.00 m. ( 109.25 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
5 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 320

ราคาเริ่มต้น 7.36 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  320 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 10.50 m. x 14.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 12.00 m. x 16.00 m. ( 48 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 186

ราคาเริ่มต้น 4.27 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  186 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 6.60 m. x 20 m.
 • ขนาดที่ดิน : 11.00 m. x 23.00 m. ( 61 ตร.ว. )
hotel
2 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 255

ราคาเริ่มต้น 5.86 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  255 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 12.50 m. x 16.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 17.00 m. x 20.00 m. ( 85 ตร.ว. )
hotel
2 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 257

ราคาเริ่มต้น 5.91 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 1 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  257 ตร.ม.
 • ขนาด ตัวบ้าน: 16.00 m. x 11.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 18.00 m. x 15.00 m. ( 68 ตร.ว. )
hotel
2 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Arawana 213

ราคาเริ่มต้น 4.89 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 1 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  213 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 10.00 m. x 24.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.00 m. x 28.00 m. ( 98 ตร.ว. )
hotel
2 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 445

ราคาเริ่มต้น 10.23 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  445 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 19.60 m. x 16.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 22.00 m. x 20.00 m. ( 110 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 240

ราคาเริ่มต้น 5.52 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  240 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.50 m. x 11.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.50 m. x 18.00 m. ( 65 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 149

ราคาเริ่มต้น 3.42 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 1 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  149 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.00 m. x 15.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.00 m. x 19.00 m. ( 71 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 578

ราคาเริ่มต้น 13.29 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  578 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 21.50 m. x 13.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 25.50 m. x 17.00 m. ( 101 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
6 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 306

ราคาเริ่มต้น 6.12 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  306 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 16.00 m. x 9.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 21.00 m. x 13.70 m. ( 70 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 1015

ราคาเริ่มต้น 23.34 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1015 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 25.00 m. x 16.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 29.00 m. x 23.00 m. ( 166 ตร.ว. )
hotel
6 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Nemo's 525

ราคาเริ่มต้น 12.07 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  525 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 16.20 m. x 18.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 24.50 m. x 21.00 m. ( 128 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Nemo's 350

ราคาเริ่มต้น 8.05 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  350 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 10.00 m. x 17.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 16.00 m. x 21.50 m. ( 86 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Nemo's 150

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  150 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 10.00 m. x 10.70 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.00 m. x 12.00 m. ( 42 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE CALM

ราคาเริ่มต้น 28.65 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1320 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 33.00 m. x 40.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 39.00 m. x 44.00 m. ( 429 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
4 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE EDGE

ราคาเริ่มต้น 46.48 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  1677 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 39.00 m. x 43.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 56.00 m. ( 630 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
6 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE HARMONY

ราคาเริ่มต้น 26.82 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  920 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 40.00 m. x 23.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 28.00 m. ( 315 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
5 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

THE HORIZON

ราคาเริ่มต้น 26.82 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  920 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 40.00 m. x 23.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 45.00 m. x 28.00 m. ( 315 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
5 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 489

ราคาเริ่มต้น 11.24 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  489 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.40 m. x 20.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 17.30 m. x 23.00 m. ( 100 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
6 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 259

ราคาเริ่มต้น 5.95 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  259 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 13.60 m. x 13.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.70 m. x 15.60 m. ( 61 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 189

ราคาเริ่มต้น 4.34 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  189 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 13.60 m. x 13.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.70 m. x 15.60 m. ( 61 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 612

ราคาเริ่มต้น 14.07 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  612 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 22.50 m. x 17.70 m.
 • ขนาดที่ดิน : 26.50 m. x 21.70 m. ( 143 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
6 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 268

ราคาเริ่มต้น 6.16 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  268 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 9.80 m. x 15.10 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.00 m. x 19.20 m. ( 68 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 240

ราคาเริ่มต้น 5.52 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  240 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 7.00 m. x 14.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 11.00 m. x 18.00 m. ( 50 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 419

ราคาเริ่มต้น 9.63 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  419 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 15.90 m. x 15.85 m.
 • ขนาดที่ดิน : 18.70 m. x 19.35 m. ( 90.50 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 359

ราคาเริ่มต้น 8.25 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  359 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.40 m. x 16.45 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.40 m. x 19.95 m. ( 77 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
4 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

MERRY GREY 200

ราคาเริ่มต้น 4.60 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  200 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 12.95 m. x 9.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 16.95 m. x 13.50 m. ( 58 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 306

ราคาเริ่มต้น 7.03 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  306 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 14.25 m. x 12.10 m.
 • ขนาดที่ดิน : 17.25 m. x 15.20 m. ( 66 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
5 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 240

ราคาเริ่มต้น 5.52 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  240 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.50 m. x 11.00 m.
 • ขนาดที่ดิน : 14.50 m. x 18.00 m. ( 65 ตร.ว. )
hotel
4 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Bryde's 855

ราคาเริ่มต้น 19.66 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  853 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 20.40 m. x 19.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 26.40 m. x 22.70 m. ( 150 ตร.ว. )
hotel
5 ห้องนอน
hot_tub
7 ห้องน้ำ
directions_car
3 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Celebrity Of Merry Grey

ราคาเริ่มต้น 64.05 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  2,135 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 36.25 m. x 25.75 m.
 • ขนาดที่ดิน : 39.60 m. x 30.05 m. ( 298 ตร.ว. )
hotel
6 ห้องนอน
hot_tub
9 ห้องน้ำ
directions_car
4 ที่จอดรถ

รายการวัสดุก่อสร้าง

GLORY 198

ราคาเริ่มต้น 4.55 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  198 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 14.80 m. x 7.50 m.
 • ขนาดที่ดิน : 18.80 m. x 11.50 m. ( 54 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

GLORY 152

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  152 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 11.20 m. x 7.30 m.
 • ขนาดที่ดิน : 15.20 m. x 11.30 m. ( 43 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
3 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

GLORY 207

ราคาเริ่มต้น 4.76 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  207 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 14.70 m. x 11.80 m.
 • ขนาดที่ดิน : 18.30 m. x 15.40 m. ( 71 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
2 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 482

ราคาเริ่มต้น 9.64 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  482 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 12.80 m. x 13.40 m.
 • ขนาดที่ดิน : 13.80 m. x 17.00 m. ( 59 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
2 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

PEARL 606

ราคาเริ่มต้น 12.12 ล้านบาท

สร้างบ้านกับเรา

รายละเอียดบ้าน

 • ลักษณะ :  บ้าน 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย :  606 ตร.ม.
 • ขนาดตัวบ้าน : 20.60 m. x 17.90 m.
 • ขนาดที่ดิน : 22.30 m. x 21.90 m. ( 125 ตร.ว. )
hotel
3 ห้องนอน
hot_tub
4 ห้องน้ำ
directions_car
- ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้านรายการวัสดุก่อสร้าง

Copyright @2020 Brickwhale Construction Co.,Ltd.All Right Reserved.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW