หน้าแรก ระบบการก่อสร้าง

ระบบการ ก่อสร้าง

โครงสร้างหล่อในที่

โครงสร้างหล่อในที่
สำหรับระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ คือ การก่อสร้างที่ต้องผลิตงานโครงสร้างขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้างหน้างานโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่การผูกเหล็ก การเข้าแบบ การเทปูน ซึ่งระบบการก่อสร้างประเภทนี้สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่จำกัดหรือพื้นที่ที่มีขนาดแคบได้ ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างดำเนินการน้อย  ซึ่งทางบริคเวลมีขั้นตอนการควบคุมงานดังกล่าวโดยวิศวกร วัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้างล้วนแต่เป็นวัสดุชั้นนำทั้งสิ้น เช่น เหล็กเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทุกเส้น, ปูนที่ใช้สำหรับเทจะต้องเป็นปูน MIXED ที่มาจากโรงงานหรือแพลนปูนเท่านั้น โดยค่าความแกร่งของปูนจะเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ได้ถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

Copyright @2020 Brickwhale Construction Co.,Ltd.All Right Reserved.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW